2014, ഡിസംബർ 31, ബുധനാഴ്‌ച

പുതുവത്സരാശംസകള്‍...................ബി.ആര്‍.സി എടപ്പാള്‍

ഏവര്‍ക്കും എടപ്പാള്‍ ബി.ആര്‍.സി യുടെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ 

--
Block Programme Officer(SSA) 
       BRC Edapal                        
       04942680703                       
http://brcedapal.blogspot.in 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: