2015, ജനുവരി 28, ബുധനാഴ്‌ച

CLUSTER TRAINING ജനുവരി 31 ന്

31 ന് നടക്കുന്ന CLUSTER പരിശീലനത്തിന് എല്ലാ  അധ്യാപകരേയും  പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്....


കലാ-കായികം- പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയുടെ അധ്യാപകര്‍  31-01-2015 ന് മലപ്പുറം AUPS ല്‍ നടക്കുന്ന ക്ലസ്ടറില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്......

CLUSTER പരിശീലനം  31st – SATURDAY


                                            LP വിഭാഗം
                 EDAPPAL,  KALADI,  THAVANUR 
                               VENUE      :  GLPS  KALADI

            
                                                      LP വിഭാഗം
                NANNAMUKKU, ALANKODE,VATTAMKULAM
                        VENUE    :   GLPS CHIYANOOR
           LP ARABIC  & UP ALL SUBJECTS
                 VENUE     : BRC EDAPAL  
                                                                                   

              കലാ, കായിക , പ്രവൃത്തിപരിചയം
               AUPS  MALAPPURAM -  KUNNUMMALഅഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: