2015, ജൂലൈ 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Pravesanolsavam

തുയ്യം വിജയ എ.യു.പി.സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവം വളരെ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു.വാർഡ്‌ മെമ്പർ ഇ.ടി.ഹരിദാസൻ, പി.ടി.എ.പ്രസിഡണ്ട്‌ കെ.മനോഹരൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി... 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: