2015, ജൂലൈ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

School club

വിജയ  എ യു പി സ്കൂളിൽ വച്ച് പ്രധാനാധ്യാപിക ഇന്ദിര ടീച്ചരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്കൂൾതല ക്ലബ്ബുകലുടെ ഉദ്ഘാടനം   മുൻ എ.ഇ.ഒ. ശ്രീ ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു.......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: