2015, ഓഗസ്റ്റ് 25, ചൊവ്വാഴ്ച

ജില്ലാതല ഓണാഘോഷം

കസേരക്കളിയില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ഫൈസല്‍

കുപ്പിയില്‍ വെള്ളംനിറക്കലില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയസ്റ്റാഫ്‌  അംഗങ്ങള്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: