2015, ഡിസംബർ 8, ചൊവ്വാഴ്ച

IEDC PROGRAMME "അമ്മ അദ്ധ്യാപിക"

പ്രഷീദ് മാഷ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു
രാജേഷ് മാഷ്  സംസാരിക്കുന്നു
രേഖ ടീച്ചര്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: