2015, ജൂലൈ 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Pravesanolsavam

തുയ്യം വിജയ എ.യു.പി.സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവം വളരെ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു.വാർഡ്‌ മെമ്പർ ഇ.ടി.ഹരിദാസൻ, പി.ടി.എ.പ്രസിഡണ്ട്‌ കെ.മനോഹരൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി... 

S


Sent from my Samsung device

2015, ജൂലൈ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

2015, ജൂലൈ 1, ബുധനാഴ്‌ച

2015, ജൂൺ 29, തിങ്കളാഴ്‌ച