2014, ഏപ്രിൽ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അവധിക്കാല അധ്യാപക  പരിശീലനം   2014


  • 5 ദിവസം വീതം  3 spell - കളായി  നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ഓരോ ബാച്ചിലും 40 പേര്‍  (പരമാവധി  50  പേര്‍ )  പങ്കാളികളായിരിക്കും .
  • മറ്റു ജില്ലകളില്‍  / സബ്  ജില്ലകളില്‍  പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന  അധ്യാപകരുടെ  പേര്‍  വിവരം  HM മാര്‍  ഉടന്‍  BRC  യിലേക്ക്   mail  ചെയ്യേണ്ടതാണ് . 


2014, മാർച്ച് 27, വ്യാഴാഴ്‌ച


SRG CONVENORS ONE DAY TRAINING at      BRC EDAPAL on 27-03-2014
 
2014, മാർച്ച് 26, ബുധനാഴ്‌ച

ALPS CHIYYANOOR. 79 Th Anniversary

 Alankode Leelakrishnan; chief quest
Sulaiman manthadam, President Alankode panchayath,Rafek kizhikkara,


chairman standing committee,Shanavas Vattathoor,ward member
TV. sulaiman,President, Alankode panchayath2014, മാർച്ച് 25, ചൊവ്വാഴ്ച

Sub dist send off 2014 March 15 At BRC Edapal

welcome speech

Inauguration K Rajan Master,Senior Lecturer DIET Palakkad

Presidential speech AEO KK Saidhabi

felicitation speech Sunil Alex, DIET Faculty,malappuram

Audiances

Aswin ,The fastest runer in national meet at  Ranchi

USS winner 2013

USS winner 2013

vote of Thanks KK Lakshmanan

LSS winnwr2014

മലപ്പുറം SSA ടീം അംഗങ്ങള്‍ ഔറംഗദാബാദ്   SSA  സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു .........

MAHARASHTRA  SPD and  AURANGADABAD DPO ADDRESSING MALAPPURAM SSA TEAM.............


MALAPPURAM SSA TEAM VISIT A SCHOOL IN AURANGADABAD.........
2014, മാർച്ച് 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സമന്വയം 2013-14
BRC എടപ്പാളിന്‍റെ തനത് പരിപാടി
 
2014, മാർച്ച് 1, ശനിയാഴ്‌ച

ALPS CHIYYANOOR (SAUHRUTHAM 2014 CO LIVING CAMP, )

Inaugural function

TV Sulaiman Alankode panchayath president inaugurated camp

Origami - Lakshmanan master

camp members

Sureshmaster  in a rhythmical style

Aerobics Regha teacher

Heath class Health Inspector Alankode

2014, ഫെബ്രുവരി 20, വ്യാഴാഴ്‌ച