2016, ഓഗസ്റ്റ് 17, ബുധനാഴ്‌ച

IEDC MEDICAL CAMP

ഐ.ഇ.ഡി.സി മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പില്‍ മന്ത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍
17/08/2016 ന്‌ ബി.ആര്‍.സി എടപ്പാളില്‍ നടന്ന ഐ.ഇ.ഡി.സി മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പില്‍ ബഹു:മന്ത്രി  കെ.ടി ജെലീല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. എം.ആര്‍ ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയ കുട്ടികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും മന്ത്രി സംസാരിച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...