2016, ഡിസംബർ 27, ചൊവ്വാഴ്ച

സുമേരൂ 2016 ന്‍റെ ഭാഗമായി  വള്ളത്തോള്‍ ഓഡിറ്റോറിയാത്തില്‍
നടന്ന "കലാ വിരുന്ന്"അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: