2016, ഡിസംബർ 28, ബുധനാഴ്‌ച

 എടപ്പാൾ ബി ആർ സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി CREATIVE ART THERAPYതകിട താളം BTMUP Sആലങ്കോട് വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി
0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

<< ഹോം